انواع فن سانتریفیوژ

آشنایی با فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ یا گریز از مرکز یکی از پرکاربردترین تجهیزات سیستم تهویه مطبوع است که هوا را در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می کنند. به عنوان یک…
نمونه ای از فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ

    سرکان تهویه مشاوره خرید هواکش صنعتی، فن سانتریفیوژ،خرید هواساز صنعتی و خانگی، خرید دستگاه هواساز ایرواشر، کانال اسپیرال و برج خنک کننده. 🔻لطفا برای استعلام دقیق و دریافت…
یکی از مدلهای فن سانتریفیوژ
فهرست